Tôn cuộn mạ nhôm kẽm

Công nghệ: NOF
Tiêu chuẩn:
+ Mạ nhôm kẽm: JIS G3321/ BSEN 10346/AS 1397/ASTM A792-A972M
Độ bền kéo (N/mm2): ≥ 270
Độ dày thép nền (mm)
+ Mạ nhôm kẽm: 0,15 – 1,5
Chiều rộng khổ tôn (mm) : 750 –1250
Đường kính trong cuộn (mm): 508 (± 10), 610 (± 10)
Đường kính ngoài cuộn (mm): 900 ≤ Ø ≤ 2.000
Trọng lượng cuộn (tấn): ≤ 25
Khối lượng lớp mạ:
+ Mạ nhôm kẽm: AZ040-AZ200
Độ uốn: ≤ 2T