Tôn cuộn tẩy gỉ và phủ dầu

(PO) đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
Theo tiêu chuẩn : SAE 1006, JIS G 3131 SPHC
Chiều rộng khổ tôn (mm): 650 ÷ 1.250
Độ dày (mm): 1,2 ÷ 4,0
Đường kính trong cuộn (mm): 610 (± 10)
Đường kính ngoài cuộn (mm): ≤ 2.000
Khối lượng cuộn(tấn): ≤ 25